รวมข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาล

Share on Facebook
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่

* ข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบ ได้จากข้อมูลสาธารณะต่างๆ ที่มีประกาศ
จากนั้นจะมีอาสาสมัครค้นหาเบอร์ติดต่อ ทำการโทรสอบถามข้อมูล และยืนยันการตรวจสอบ
ทั้งนี้ควรตรวจสอบก่อนเข้าอพยพ เพราะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


เลือกแสดงเฉพาะจังหวัด :
ชื่อโรงพยาบาล ที่ตั้งโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลตาคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลแม่วงศ์ หมู่ 9 อ.แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลลาดยาว หมู่ 1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลบรรพตพิสัย หมู่ 2 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว หมู่ 1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลหนองบัว หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลไพศาลี หมู่ 8 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลตากฟ้า หมู่ 2 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลพยุหคีรี หมู่ 8 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลโกรกพระ หมู่ 7 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลปากน้ำโพ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก หมู่ 7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลชุมแสง หมู่ 3 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลนครสวรรค์ประชารักษ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
Jenita หมู่ 7 จังหวัดสิงห์บุรี  
โรงพยาบาลพระอินทร์ // รพ.ชุมชน หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
Demelza ต.ไร่ขี อ.กื่งวังสมบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
Marni หมู่ 15 ต.หนองหมากฝ้าย อ.เมืองสกลนคร  
Morey หมู่ 16 ต.มะรือโบออก อ.กิ่งดอยหลวง  
Cheyanna ต.บ้านโขด อ.ท่าบ่อ จังหวัดปราจีนบุรี  
Adonica อ.ดำเนินสะดวก จังหวัดอุทัยธานี  
Joyelle หมู่ 16 ต.ไผ่ขวาง อ.วังน้ำเย็น จังหวัดอุดรธานี  
โรงพยาบาลบ้านแพรก // รพ.ชุมชน อ.บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
Hallie หมู่ 11 ต.คูบัว จังหวัดนราธิวาส  
Marni ต.แม่สามแลบ อ.สว่างอารมณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
Tori หมู่ 7 อ.ทุ่งหว้า จังหวัดลำปาง  
Caelii อ.พาน จังหวัดพิจิตร  
Graceland หมู่ 1 ต.โนนศิลา จังหวัดชุมพร  
Lynn หมู่ 3 อ.บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดเชียงใหม่  
โรงพยาบาลผักไห่ หมู่ 5 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 18 ต.ค. 54
โรงพยาบาลบางปะหัน หมู่ 5 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 18 ต.ค. 54
โรงพยาบาลบางไทร ต.บางไทร อ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 18 ต.ค. 54
โรงพยาบาลบางซ้าย หมู่ 1 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 18 ต.ค. 54
โรงพยาบาลมหาราช หมู่ 6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 18 ต.ค. 54
โรงพยาบาลท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 18 ต.ค. 54
โรงพยาบาลท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 18 ต.ค. 54
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5

-- ต้องการแจ้งที่ตั้งโรงพยาบาล คลิกที่นี่ --