รวมข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาล

Share on Facebook
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่

* ข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบ ได้จากข้อมูลสาธารณะต่างๆ ที่มีประกาศ
จากนั้นจะมีอาสาสมัครค้นหาเบอร์ติดต่อ ทำการโทรสอบถามข้อมูล และยืนยันการตรวจสอบ
ทั้งนี้ควรตรวจสอบก่อนเข้าอพยพ เพราะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


เลือกแสดงเฉพาะจังหวัด :
ชื่อโรงพยาบาล ที่ตั้งโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพ. วิภาวดี ปิยราษฏร์ หมู่ 1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลสระโบสถ์ ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลไชโย หมู่ 5 ต.ไชโย อ.ไชโย จังหวัดอ่างทอง ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพ. ธนบุรี อู่ทอง หมู่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลพัฒนานิคม หมู่ 1 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
Budd หมู่ 2 ต.วังใหญ่ อ.กิ่งวังเจ้า จังหวัดจันทบุรี  
โรงพยาบาลท่าหลวง หมู่ 9 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลท่าวุ้ง หมู่ 7 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลอุทัย หมู่ 5 ต.อุทัย อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลชัยบาดาล หมู่ 1 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
กองพยาบาลศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลเสนา หมู่ 1 ต.เสนา อ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลกองบิน 2 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
สถานพยาบาลวัตถุระเบิด ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 17 ต.ค. 54
โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา หมู่ 5 ต.บางนมโค อ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
สถานีอนามัยบ้านยาง หมู่ 9 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลสระแก้ว เมโมเรียล ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลเบญจรมย์ หมู่ 8 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
สถานีอนามัยตำบลบ้านอิฐ ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
สถานีอนามัยตำบลมหาดไทย ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลลพบุรี หมู่ 1 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลวังน้อย หมู่ 5 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
สถานีอนามัยตำบลตลาดกรวด ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง หมู่ 3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
ราเมศรวรโพลีคลินิก หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โรงพยาบาลราชธานี หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลมหาราช ต.มหาราช อ.มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลภาชี หมู่ 2 ต.ภาชี อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลพระอินทร์ หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา หมู่ 4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลผักไห่ หมู่ 5 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลบ้านแพรก ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลบางปะอิน หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลบางปะหัน ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลบางบาล หมู่ 1 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
สถานีอนามัยตำบลบ้านแห หมู่ 1 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลบางไทร หมู่ 2 ต.บางไทร อ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
สถานีอนามัยตำบลป่างิ้ว หมู่ 4 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลบางซ้าย หมู่ 1 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลหนองเสือ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ หมู่ 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลธัญบุรี หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลสามโคก หมู่ 6 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลลำลูกกา หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว หมู่ 4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
สถาบันธัญญารักษ์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลคลองหลวง หมู่ 7 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
สถานีอนามัยตำบลศาลาแดง หมู่ 5 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลป่าโมก หมู่ 2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศุนย์อนามัยที่8 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
Nurul หมู่ 3 อ.หันคา จังหวัดเชียงราย  
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5

-- ต้องการแจ้งที่ตั้งโรงพยาบาล คลิกที่นี่ --