รวมข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาล

Share on Facebook
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่

* ข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบ ได้จากข้อมูลสาธารณะต่างๆ ที่มีประกาศ
จากนั้นจะมีอาสาสมัครค้นหาเบอร์ติดต่อ ทำการโทรสอบถามข้อมูล และยืนยันการตรวจสอบ
ทั้งนี้ควรตรวจสอบก่อนเข้าอพยพ เพราะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


เลือกแสดงเฉพาะจังหวัด :
ชื่อโรงพยาบาล ที่ตั้งโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 2 พ.ย. 54
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ หมู่ 8 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 2 พ.ย. 54
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 2 พ.ย. 54
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 2 พ.ย. 54
โรงพยาบาลธนบุรี 2 หมู่ 1 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 2 พ.ย. 54
รพช. ไพรบึง หมู่ 1 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. โนนคูณ หมู่ 1 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. เมืองจันทร์ หมู่ 4 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. อุทุมพรพิสัย หมู่ 7 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. ห้วยทับทัน หมู่ 6 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. ศรีรัตนะ หมู่ 4 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. ราษีไศล หมู่ 1 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. วังหิน หมู่ 1 ต.บุสูง อ.วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. ยางชุมน้อย หมู่ 7 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. ภูสิงห์ หมู่ 1 ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. ปรางค์กู่ ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. บึงบูรพ์ ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. น้ำเกลี้ยง หมู่ 5 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. ขุนหาญ หมู่ 6 ต.สิ อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. ขุขันธ์ หมู่ 6 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. กันทรลักษ์ หมู่ 5 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพ. ประชารักษ์ หมู่ 2 อ.เมืองศรีเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง หมู่ 4 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
สถาบันทันตกรรม ต.ตลาดขวญ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลแม่น้ำ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาล อนันต์พัฒนา 2 หมู่ 4 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ หมู่ 5 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลนนทเวช ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาล บางใหญ่ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลบางกรวย หมู่ 8 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลบางบัวทอง หมู่ 4 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลปากเกร็ด หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลชลประทาน หมู่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า หมู่ 6 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลปกาเวช ต.หนองแค อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลหนองแซง หมู่ 1 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จังหวัดสระบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 18 ต.ค. 54
โรงพยาบาลหนองแค ต.หนองแค อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 18 ต.ค. 54
โรงพยาบาลสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชัน ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
ศูนย์แพทย์เอกชนสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลกันทรารมย์ หมู่ 1 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลศรีสะเกษ อ.เมืองศรีเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพศ. เจ้าพระยายมราช ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพท. สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. เดิมบางนางบวช หมู่ 2 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาล อู่ทอง หมู่ 1 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาล หนองหญ้าไซ หมู่ 5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. สามชุก หมู่ 7 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. ศรีประจันต์ หมู่ 1 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. บางปลาม้า หมู่ 6 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. ด่านช้าง หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพช. ดอนเจดีย์ หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพ. หมอสำเริง หมู่ 5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลลำสนธิ หมู่ 1 ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
รพ. ศุภมิตร สุพรรณ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลสามโก้ หมู่ 1 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จังหวัดอ่างทอง ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
โรงพยาบาลหนองม่วง หมู่ 7 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จังหวัดลพบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ต.ค. 54
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5

-- ต้องการแจ้งที่ตั้งโรงพยาบาล คลิกที่นี่ --