โรงพยาบาลลพบุรี

ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 20 ตุลาคม 2554

ถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
พบข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง
Share on Facebook
ข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาล
ที่ตั้ง :  หมู่ 1 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลอื่นๆ
รายละเอียด :  เลขที่ 260 ถนนพหลโยธิน หมู่ 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
 
ข้อมูลการติดต่อ
เว็บไซต์ :  http://hospital.moph.go.th
Facebook :  โรงพยาบาลลพบุรี
 :: ร่วมสนทนา สอบถาม หรือเสนอการช่วยเหลือ หรือถ้าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลนี้ หรือต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลใดๆแจ้งได้ที่นี่คะ