รวมข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาล

Share on Facebook
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่

* ข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบ ได้จากข้อมูลสาธารณะต่างๆ ที่มีประกาศ
จากนั้นจะมีอาสาสมัครค้นหาเบอร์ติดต่อ ทำการโทรสอบถามข้อมูล และยืนยันการตรวจสอบ
ทั้งนี้ควรตรวจสอบก่อนเข้าอพยพ เพราะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


เลือกแสดงเฉพาะจังหวัด :
ชื่อโรงพยาบาล ที่ตั้งโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 15 พ.ย. 54
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 15 พ.ย. 54
โรงพยาบาลเมืองเพชร-ธนบุรี ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 15 พ.ย. 54
สถานีกาชาดที่ 8 ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 15 พ.ย. 54
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ หมู่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 8 พ.ย. 54
สถานพยาบาลศิริเวสส์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
สถานพยาบาลแพทย์ประดิษฐ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
สถานพยาบาลราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
สถานพยาบาลผดุงครร์คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลซานคามิลโล หมู่ 1 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลวัฒนเวช ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลหมอสงวน หมู่ 8 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง หมู่ 8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลวัดเพลง อ.วัดเพลง จังหวัดราชบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลปากท่อ อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลบางแพ อ.บางแพ จังหวัดราชบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
ศูนย์การได้ยินดีเมด : สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ - พัทยา หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
ศูนย์การได้ยินดีเมด : สาขาพัทยา หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
ศูนย์การได้ยินดีเมด : สาขาชลบุรี หมู่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรพยาบาลพญาไทศรีราชา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลอิสเทิร์น ซีบอร์ด ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
สถานพยาบาลอมตะเมดิคอลฯ หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์ฯ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลอิสเทิร์นซซีบอร์ด ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลเอกชล ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
สถานพยาบาลชลเวช ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ฯ ฮอสพิทอล หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
สถานพยาบาล กองพันพยาบาลสนับสนุน ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
สถานพยาบาล รร.ทหารเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
สถานพยาบาล ศูนย์ฝึกทหาร อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลค่ายนวมินทราริชนี ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชฌาณสังวร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง ชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 6 พ.ย. 54
โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 3 พ.ย. 54
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ | Vichaiyut Medical Center สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 3 พ.ย. 54
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (โรงพยาบาลชลประทาน) ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 3 พ.ย. 54
โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 3 พ.ย. 54
โรงพยาบาลสงฆ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 3 พ.ย. 54
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช | Bhumibol Adulyadej Hospital สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 3 พ.ย. 54
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล หมู่ 1 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 3 พ.ย. 54
โรงพยาบาลเปาโล สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร ยืนยันข้อมูลแล้ว
ณ.วันที่ 3 พ.ย. 54
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5

-- ต้องการแจ้งที่ตั้งโรงพยาบาล คลิกที่นี่ --